Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 02)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 38 10 10 08:27 18/08/2019 2919
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 30 8 8 10:03 08/11/2019 7635
3 foto 183539 - Hero Hùng 28 8 8 02:04 24/03/2019 4507
4 foto 249044 - phuonghappy 27 8 8 10:37 16/10/2019 1019
5 foto 177577 - mavanminh 25 7 7 08:31 14/12/2018 9119
6 foto 179230 - PhanKhai 14 5 5 12:57 28/11/2018 1495
7 foto 215655 - Nguyễn Văn Quân 12 5 5 04:18 25/03/2019 3028
8 foto 19964 - mmeocon01 17 4 4 11:07 29/03/2019 16675
9 foto 15861 - chonggaimoibuoc 16 4 4 05:52 05/01/2019 5003
10 foto 174490 - thanhhien1998 13 3 3 09:28 07/12/2018 13248