Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 02)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 38 10 10 08:27 18/08/2019
00:01:16
4237
2 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 38 10 10 12:40 28/12/2019
00:06:43
2417
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 30 8 8 22:03 08/11/2019
00:01:08
14777
4 foto 223119 - caothihop 28 8 8 23:56 09/12/2020
00:22:09
6573
5 foto 249044 - phuonghappy 27 8 8 10:37 16/10/2019
00:25:00
1019
6 foto 259026 - Lê An Nhiên 22 7 7 21:11 12/12/2019
00:25:00
1067
7 foto 299616 - 0989692072 13 3 3 20:14 18/04/2021
00:24:38
3530
8 foto 243805 - Lonconbeo123 7 2 2 20:49 13/10/2019
00:19:48
7276
9 foto 191206 - Toiyeudhyhn 4 1 1 21:07 02/06/2019
00:00:06
2046
10 foto 179606 - lephuongthao123456 4 1 1 09:38 01/04/2020
00:07:14
11262