Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 02)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183539 - Hero Hùng 28 8 8 02:04 24/03/2019 4507
2 foto 177577 - mavanminh 25 7 7 08:31 14/12/2018 9119
3 foto 179230 - PhanKhai 14 5 5 12:57 28/11/2018 1495
4 foto 215655 - Nguyễn Văn Quân 12 5 5 04:18 25/03/2019 3028
5 foto 19964 - mmeocon01 17 4 4 11:07 29/03/2019 16675
6 foto 15861 - chonggaimoibuoc 16 4 4 05:52 05/01/2019 5003
7 foto 174490 - thanhhien1998 13 3 3 09:28 07/12/2018 13248
8 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 13 3 3 09:02 14/03/2019 2022
9 foto 193235 - nguyendacduc 12 3 3 10:35 23/12/2018 1496
10 foto 72762 - dannhi 7 2 2 08:35 30/04/2019 4024