Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 03)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 24 7 7 08:31 12/11/2019 8200
2 foto 89731 - Nhung Đỗ 20 5 5 04:03 30/08/2019 1475
3 foto 19964 - mmeocon01 18 5 5 02:35 31/03/2019 16675
4 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 14 4 4 12:49 30/10/2018 5885
5 foto 183539 - Hero Hùng 4 3 3 08:40 25/03/2019 4507
6 foto 249044 - phuonghappy 2 3 3 09:20 17/10/2019 1019
7 foto 174490 - thanhhien1998 6 2 2 02:21 10/12/2018 13248
8 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 6 2 2 03:01 15/03/2019 2568
9 foto 177577 - mavanminh 0 2 2 05:02 28/11/2018 9119
10 foto 215655 - Nguyễn Văn Quân -2 2 2 05:28 25/03/2019 3028