Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 03)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 31 9 9 21:50 28/12/2019
00:14:48
2417
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 24 7 7 08:31 12/11/2019
00:00:52
14777
3 foto 89731 - Study with Kim 20 5 5 16:03 30/08/2019
00:25:00
1991
4 foto 269891 - nguyenductuan12nc2 15 5 5 21:08 16/09/2020
00:00:58
4965
5 foto 299616 - 0989692072 11 3 3 21:46 19/04/2021
00:25:00
3530
6 foto 249044 - phuonghappy 2 3 3 21:20 17/10/2019
00:25:00
1019
7 foto 259026 - Lê An Nhiên 2 1 1 23:22 12/12/2019
00:25:00
1067
8 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh -6 1 1 19:37 09/10/2019
00:02:15
4237
9 foto 300082 - Lưu Đức Anh 0 0 0
-1626173085
1053
10 foto 14051 - Trần Khánh Thoại 0 0 0 14:32 17/09/2019
00:00:03
1423