Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
02/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 19 2.5 5 09:49 31/03/2019 16675
2 foto 15861 - chonggaimoibuoc 12 1.5 3 09:59 28/12/2018 5003
3 foto 174490 - thanhhien1998 3 0.5 1 09:24 07/03/2019 13248
4 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 0 0 0 2959
5 foto 239001 - đinh xuân hùng 0 0 0 1858
6 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 01:00 02/11/2018 5885
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:08 06/11/2018 1003
8 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 0 0 0 08:27 24/02/2019 4265
9 foto 204524 - nguyenthiphuong1 0 0 0 11:08 03/03/2019 3573
10 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 0 0 0 05:07 16/03/2019 2568