Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
02/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246752 - Lan Trinh 0 0 0
-1587028016
2694
2 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 0 0 0
-1573694889
4237
3 foto 239001 - đinh xuân hùng 0 0 0
-1572644838
6141
4 foto 14051 - Trần Khánh Thoại 0 0 0 16:05 23/09/2019
00:00:03
1423
5 foto 143372 - Dinh Van Huong 0 0 0 20:48 08/04/2020
00:00:04
8991
6 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 14:28 11/11/2020
00:00:04
3001
7 foto 223119 - caothihop 0 0 0 15:02 10/12/2020
00:00:06
5742
8 foto 207324 - cautuatshynn 0 0 0 14:40 10/06/2020
00:00:09
2458
9 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 17:53 02/04/2020
00:00:43
11262
10 foto 294449 - NhutTan12 0 0 0 00:34 20/12/2020
00:00:44
1226