Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 42 7.33 11 09:32 22/11/2019 8094
2 foto 19964 - mmeocon01 16 2.67 4 10:35 01/04/2019 16675
3 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 12 2 3 01:13 21/03/2019 2568
4 foto 174490 - thanhhien1998 11 2 3 10:47 08/03/2019 13248
5 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 10:28 04/11/2018 5885
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:10 06/11/2018 1003