Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 42 7.33 11 09:32 22/11/2019
00:02:06
14777
2 foto 223119 - caothihop 27 4.67 7 21:01 10/12/2020
00:07:21
6573
3 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 14:38 10/07/2021
00:00:04
1000
4 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 14:03 12/11/2020
00:00:06
9149
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 17:06 05/04/2020
00:00:15
11262
6 foto 294449 - NhutTan12 0 0 0 15:06 18/12/2020
00:25:00
1539
7 foto 299616 - 0989692072 0 0 0 22:17 21/04/2021
00:25:00
3530