Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 71 10 20 03:43 19/09/2019
00:04:47
3781
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 67 9.5 19 06:38 11/01/2020
00:01:44
10250
3 foto 145505 - Đặng Thuu Huyền 27 5 10 11:33 05/06/2019
00:40:00
4181