Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145505 - Đặng Thuu Huyền 27 5 10 11:33 05/06/2019 4175
2 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 31 4.5 9 02:52 12/11/2018 5885
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:16 12/11/2018 1003
4 foto 197455 - quoclun129 0 0 0 09:03 11/01/2019 6129
5 foto 184644 - Quỹ Lê Tấn 0 0 0 05:53 20/03/2019 1017
6 foto 204524 - nguyenthiphuong1 0 0 0 08:43 28/03/2019 3573
7 foto 190247 - lieu2602 0 0 0 11:15 08/04/2019 1363
8 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 07:17 01/05/2019 2359
9 foto 93077 - DANG THI YEN LINH -1 0 0 10:21 07/04/2019 2022