Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

14 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190247 - lieu2602 52 9.29 13 03:28 10/04/2019 1363
2 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 11 2.14 3 10:37 23/04/2019 2022
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:22 24/11/2018 1003