Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.05. Làm quen với kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
16/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 297482 - onthidaihoc2k2 40 10 10 01:50 19/02/2021
00:01:26
3469
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 35 9 9 11:28 13/12/2019
00:05:58
14777
3 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 20 6 6 08:19 21/10/2019
00:01:47
4237
4 foto 239892 - NhungNguyenGV 20 6 6 22:20 18/10/2019
00:03:19
3442
5 foto 223119 - caothihop 15 4 4 23:36 11/12/2020
00:09:06
5971
6 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 16:42 03/12/2019
00:00:04
9074
7 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 17:01 14/11/2020
00:00:04
4622
8 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0 11:25 22/04/2020
00:00:18
7276
9 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 23:27 05/08/2020
00:30:00
11262
10 foto 299616 - 0989692072 0 0 0 13:08 05/05/2021
00:30:00
2035