Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.05. Làm quen với kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 72762 - dannhi 32 8 8 10:23 02/05/2019 4024
2 foto 825 - Huỳnh Đức Vĩnh Thịnh 25 7 7 04:40 21/12/2018 1616
3 foto 204524 - nguyenthiphuong1 0 0 0 3573
4 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 07:18 17/11/2018 5885
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:24 24/11/2018 1003
6 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 10:05 17/05/2019 2359
7 foto 191227 - hth205 0 0 0 12:35 21/05/2019 6531