Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
18/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75059 - Ngọc Thảo 1 2 2 08:47 04/04/2019 3813
2 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 4 1 1 10:06 16/09/2019 2959
3 foto 15861 - chonggaimoibuoc 0 0 0 5003
4 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 09:54 19/11/2018 5885
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:27 24/11/2018 1003
6 foto 197455 - quoclun129 0 0 0 12:33 26/12/2018 6129
7 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 10:12 18/05/2019 2359
8 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 03:59 06/12/2019 1716