Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 40 10 10 15:09 17/09/2019
00:00:51
4237
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 35 9 9 21:04 14/01/2020
00:00:58
14777
3 foto 14051 - Trần Khánh Thoại 0 0 0 22:15 10/03/2020
00:00:03
1423
4 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:17 13/08/2020
00:00:03
11262
5 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 22:23 15/11/2020
00:00:04
3001
6 foto 244115 - Bạch Thiển 0 0 0 11:38 22/04/2020
00:00:08
1397
7 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 07:45 06/04/2020
00:00:11
3857
8 foto 246119 - hoangnhattan 0 0 0 21:42 24/11/2019
00:00:18
6760