Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 40 10 10 03:09 17/09/2019 2959
2 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 35 9 9 01:52 22/11/2018 5885
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:30 24/11/2018 1003
4 foto 197455 - quoclun129 0 0 0 03:46 26/12/2018 6129
5 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 0 0 0 08:32 26/04/2019 2568
6 foto 246119 - hoangnhattan 0 0 0 09:42 24/11/2019 5603