Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 46 10 10 10:14 21/01/2020
00:00:43
10250
2 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 11 4 4 09:37 21/10/2019
00:01:43
3781