Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 04)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:18 13/08/2020
00:00:02
11262
2 foto 143372 - chihoaithuxinhgai 0 0 0 15:37 19/04/2020
00:00:04
8794
3 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 21:01 17/11/2020
00:00:04
1486