Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 07:08 06/12/2018 5885
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:17 25/12/2018 1003