Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
06/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 256304 - kimanh24022001 16 2.4 6 09:16 13/04/2020
00:32:45
3857
2 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0
-1581509903
2113
3 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:18 13/08/2020
00:00:03
11262
4 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 15:22 10/07/2021
00:00:03
1000
5 foto 223119 - caothihop 0 0 0 15:37 30/12/2020
00:00:05
6573