Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239892 - NhungNguyenGV 40 9 9 06:03 22/11/2019 1626
2 foto 15861 - chonggaimoibuoc 5 1 1 05:09 05/01/2019 5003
3 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 5 1 1 10:52 11/05/2019 2568
4 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:23 25/12/2018 1003