Thông tin đề

Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó về phi kim
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 118 10 30 17:21 12/09/2019
00:02:47
4237
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 67 6 18 10:46 27/03/2020
00:02:24
14777
3 foto 223119 - caothihop 36 3 9 16:43 30/12/2020
00:06:26
5237
4 foto 259043 - nguyenvananh01 20 1.67 5 17:12 24/12/2019
00:27:09
1809
5 foto 256304 - kimanh24022001 12 1 3 17:15 16/03/2020
00:11:45
3857
6 foto 241965 - Buitrong 0 0 0 23:13 18/08/2019
00:00:04
1077
7 foto 244115 - Bạch Thiển 0 0 0 08:18 29/09/2019
00:00:04
1397
8 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 16:48 14/12/2019
00:00:04
9074
9 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 19:22 24/12/2020
00:00:04
1486
10 foto 249569 - Quang Huy 0 0 0 21:08 22/02/2020
00:00:06
3003