Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 40 10 10 10:28 20/11/2019 2959
2 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 35 9 9 04:13 15/01/2019 6314
3 foto 215655 - Nguyễn Văn Quân 15 5 5 10:50 17/04/2019 3028
4 foto 145505 - Đặng Thuu Huyền 10 4 4 11:27 03/03/2019 4181
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:51 25/12/2018 1003
6 foto 197455 - quoclun129 0 0 0 12:45 29/12/2018 6129
7 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 0 0 0 09:42 01/04/2019 4265
8 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 02:35 17/04/2019 2359
9 foto 86010 - SungMin Choi 0 0 0 02:39 09/06/2019 3094
10 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 10:38 06/12/2019 1716