Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 40 10 10 22:28 20/11/2019
00:03:31
4237
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 30 8 8 08:55 07/04/2020
00:01:06
14777
3 foto 223119 - caothihop 11 3 3 14:54 31/12/2020
00:07:07
5237
4 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 22:38 06/12/2019
00:00:03
9074
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:20 13/08/2020
00:00:04
11262
6 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 12:37 25/12/2020
00:00:04
1486
7 foto 86010 - SungMin Choi 0 0 0 14:39 09/06/2019
00:00:06
4072
8 foto 206104 - Blouse Trắng 13A 0 0 0 17:59 04/08/2020
00:00:07
2844
9 foto 256304 - kimanh24022001 -1 0 0 20:58 17/03/2020
00:07:37
3857