Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 19 2.5 5 07:53 04/11/2019 2959
2 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi -8 0.5 1 12:24 07/05/2019 4337
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:25 08/01/2019 1003
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 0 0 0 10:34 31/03/2019 3813
5 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 08:54 18/04/2019 2359
6 foto 207404 - Daihocyy 0 0 0 12:27 19/05/2019 1410
7 foto 86010 - SungMin Choi 0 0 0 03:33 10/06/2019 3094