Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183948 - thuyvy 73 9.5 19 09:49 28/05/2019 1274
2 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 73 9.5 19 10:07 02/09/2019 2919
3 foto 215655 - Nguyễn Văn Quân 15 3.5 7 08:29 18/04/2019 3028
4 foto 138826 - anhthanhjw 18 2.5 5 10:13 17/02/2019 3673
5 foto 187637 - Y Đa Khoa 16 2 4 05:02 17/01/2019 3296
6 foto 15861 - chonggaimoibuoc 5 1 2 02:58 01/01/2019 5003
7 foto 86010 - SungMin Choi 4 0.5 1 02:47 12/06/2019 3094
8 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 09:52 03/01/2019 5885
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 12:43 25/01/2019 1003
10 foto 208829 - daudau884 0 0 0 08:18 26/03/2019 4696