Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 31 8 8 07:34 22/08/2019
00:01:22
4237
2 foto 249569 - Quang Huy 14 4 4 13:33 09/03/2020
00:22:02
3003
3 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 4 1 1 19:31 24/06/2019
00:02:25
4337
4 foto 244755 - Khoathanh10 4 1 1 04:59 24/10/2019
00:50:00
2963
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:21 13/08/2020
00:00:02
11262
6 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 13:21 27/12/2020
00:00:04
1486
7 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 18:02 29/03/2020
00:00:05
3857
8 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 14:47 27/12/2019
00:00:12
9074