Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 31 8 8 07:34 22/08/2019 2959
2 foto 15861 - chonggaimoibuoc 16 4 4 09:09 05/01/2019 5003
3 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 4 1 1 07:31 24/06/2019 4337
4 foto 244755 - Khoathanh10 4 1 1 04:59 24/10/2019 1510
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 12:53 25/01/2019 1003
6 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 0 0 0 05:41 06/04/2019 4265
7 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 08:47 07/05/2019 2359