Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.29. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269200 - Daunguyenvong1 102 10 30 21:29 12/05/2021
00:02:38
4154
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 92 9.33 28 08:45 06/03/2020
00:02:57
14777
3 foto 239892 - NhungNguyenGV 34 5 15 12:49 06/12/2019
00:03:34
3442
4 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 15 2 6 10:29 07/04/2020
00:47:06
8588
5 foto 199525 - hanguyenchau 0 0 0 07:12 02/06/2020
00:00:03
1610
6 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:08 13/08/2020
00:00:03
11262
7 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 19:09 01/01/2021
00:00:05
9149
8 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 09:55 16/02/2020
00:00:19
3857
9 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 0 0 0 21:22 18/12/2019
00:00:21
8427
10 foto 249569 - Quang Huy -1 0 0 07:49 28/12/2019
00:00:08
3003