Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.29. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 44 5 15 02:51 24/04/2019 7949
2 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 40 5 15 02:41 13/01/2019 6314
3 foto 239892 - NhungNguyenGV 34 5 15 12:49 06/12/2019 1626
4 foto 187611 - Trường Giang 41 4.67 14 08:48 11/04/2019 10455
5 foto 183948 - thuyvy 35 4 12 04:45 26/12/2018 1274
6 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 35 4 12 09:18 06/05/2019 8030
7 foto 184149 - dodaihoc1234 24 4 12 02:42 04/05/2019 7315
8 foto 183944 - Minh Mẫn 13 1.33 4 11:04 07/05/2019 4363
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:01 06/11/2018 1003
10 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 12:27 06/11/2018 5885