Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.30. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về crom và hợp chất
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 49 7.5 15 02:58 25/04/2019 7949
2 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 40 7 14 02:51 14/12/2018 6314
3 foto 187611 - Trường Giang 37 6 12 10:25 11/04/2019 10455
4 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 25 4 8 12:09 08/11/2018 5885
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:06 12/11/2018 1003
6 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 0 0 0 04:09 27/02/2019 2105
7 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 09:56 24/03/2019 1325
8 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 04:14 25/03/2019 2359