Thông tin đề

ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2019 - 2020: SỞ GD&ĐT HÀ NỘI 2019
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/08/2020

Giới thiệu đề

Đề thi cung cấp sơ bộ về ma trận đề thi tuyển sinh vào 10 của TP Hà Nội năm học 2019 - 2020

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 237564 - BuiTuanKiet01 88 9.5 38 09:40 09/08/2019
00:13:56
1088
2 foto 230049 - Ly Trần 87 9.25 37 14:22 02/06/2019
00:17:25
1087
3 foto 229833 - minh le 73 8.25 33 17:37 01/06/2019
00:15:31
1073
4 foto 266067 - Huấn Nguyễn 52 7 28 14:21 18/02/2020
00:09:13
1052
5 foto 230693 - tranletuongvy1208 50 6.5 26 20:51 06/06/2019
00:23:29
1104
6 foto 242627 - quynhmy 42 6.25 25 20:14 02/08/2019
00:12:16
1042
7 foto 279171 - TranLong2003 49 6 24 22:23 11/10/2020
00:03:33
14468
8 foto 229725 - thắng đỗ 43 5.75 23 10:12 01/06/2019
00:13:41
1043
9 foto 197221 - dangquyetthang 39 5.75 23 08:36 13/07/2019
00:39:18
1318
10 foto 290079 - nguyen phuc tho 32 5.75 23 14:53 29/08/2020
00:24:18
1032