Thông tin đề

Thi Online: H09.01.01. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
07/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 30 17:08 11/12/2019
00:11:35
16196
2 foto 249499 - Tramanh1206 57 9.67 29 18:01 25/01/2020
00:04:22
3268
3 foto 109679 - Nhi 57 9.67 29 23:22 07/07/2020
00:04:28
1204
4 foto 179900 - vietpro 57 9.67 29 15:45 23/11/2019
00:10:24
2419
5 foto 230693 - tranletuongvy1208 54 9.33 28 14:41 07/06/2019
00:15:57
1104
6 foto 232700 - linhtp2005 54 9.33 28 10:36 13/06/2019
00:16:12
1243
7 foto 238282 - Huy Trịnh 54 9.33 28 20:31 26/06/2019
00:19:52
1054
8 foto 227232 - wonderwoman05 54 9.33 28 21:08 10/06/2019
00:26:15
3877
9 foto 289745 - Tôn Nữ Khánh Linh 51 9 27 14:26 20/09/2020
00:12:56
1100
10 foto 246579 - Vy Nguyễn 51 9 27 19:32 11/11/2019
00:27:32
1939