Thông tin đề

Thi Online: H09.01.01. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197142 - hoanguyen1112 57 9.67 29 12:48 20/11/2018 1404
2 foto 197971 - minhduc0310 57 9.67 29 07:55 28/11/2018 1057
3 foto 229538 - 1232456789 57 9.67 29 10:19 31/05/2019 1214
4 foto 224231 - Hashirama Senju 54 9.33 28 11:19 12/05/2019 2677
5 foto 230693 - tranletuongvy1208 54 9.33 28 02:41 07/06/2019 1104
6 foto 227232 - wonderwoman05 54 9.33 28 09:08 10/06/2019 2057
7 foto 232700 - linhtp2005 54 9.33 28 10:36 13/06/2019 1243
8 foto 238282 - Huy Trịnh 54 9.33 28 08:31 26/06/2019 1054
9 foto 119250 - chuotchu2001b 51 9 27 03:33 01/12/2018 1580
10 foto 246579 - Vy Nguyễn 51 9 27 07:32 11/11/2019 1373