Thông tin đề

Thi Online: H09.01.02. Một số oxit quan trọng
Lớp

9

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119250 - chuotchu2001b 46 7.71 27 05:19 01/12/2018 1474
2 foto 197142 - hoanguyen1112 40 7.14 25 08:30 21/11/2018 1404
3 foto 198630 - chipchip2005 34 6.57 23 01:46 09/12/2018 1703
4 foto 197079 - thangvu230304 31 6.29 22 10:17 26/11/2018 1726
5 foto 213069 - hunghangthaianh 0 0 0 1968