Thông tin đề

Thi Online: H09.01.02. Một số oxit quan trọng
Lớp

9

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
10/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165233 - Phương Thy 70 10 35 20:17 12/09/2019
00:08:53
2791
2 foto 249499 - Tramanh1206 55 8.57 30 22:29 12/11/2019
00:38:58
3268
3 foto 227232 - wonderwoman05 52 8.29 29 11:41 12/06/2019
00:45:00
3877
4 foto 285090 - tranminhtu2006 51 8 28 09:21 23/07/2020
00:30:11
1162
5 foto 289745 - Tôn Nữ Khánh Linh 49 8 28 15:20 20/09/2020
00:34:44
1100
6 foto 290395 - Hoàng Linh 39 6.86 24 21:35 02/09/2020
00:14:28
1087
7 foto 239308 - thanhdat2512 16 4.86 17 08:59 02/08/2019
00:19:19
1297
8 foto 288828 - nnv2006 20 2.86 10 19:52 15/08/2020
00:01:40
2456
9 foto 237564 - BuiTuanKiet01 -5 2.86 10 09:25 09/08/2019
00:03:29
1088
10 foto 248780 - nghianc123 0 0 0
-1570929525
1020