Thông tin đề

Thi Online: H09.01.03. Tính chất hoá học của axit
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
12/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 276542 - Pham Minh 64 10 25 11:14 01/05/2020
00:04:47
1064
2 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 61 9.6 24 16:55 11/12/2019
00:16:23
16196
3 foto 109679 - Nhi 59 9.6 24 23:29 07/07/2020
00:05:04
1204
4 foto 232700 - linhtp2005 58 9.2 23 20:59 18/06/2019
00:43:49
1243
5 foto 227232 - wonderwoman05 55 8.8 22 21:13 15/06/2019
00:45:00
3877
6 foto 249499 - Tramanh1206 48 8.8 22 23:44 15/11/2019
00:28:23
3268
7 foto 285090 - tranminhtu2006 26 6.4 16 10:11 28/07/2020
00:45:00
1162
8 foto 288828 - nnv2006 14 4 10 20:36 15/08/2020
00:09:53
2456
9 foto 242594 - HOPHUONG NGUYEN 6 1.2 3 10:35 01/09/2019
00:01:27
1104
10 foto 282719 - Thảoo Uyênn 0 0 0
-1593096338
1030