Thông tin đề

Thi Online: H09.01.03. Tính chất hoá học của axit
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
12/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 276542 - Pham Minh 64 10 25 11:14 01/05/2020
00:04:47
1064
2 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 61 9.6 24 16:55 11/12/2019
00:16:23
16287
3 foto 109679 - Nhi 59 9.6 24 23:29 07/07/2020
00:05:04
1204
4 foto 317806 - ha nguyênthi 58 9.2 23 21:46 22/07/2022
00:32:17
2366
5 foto 307772 - nguyensihung 58 9.2 23 15:07 10/09/2021
00:36:06
3055
6 foto 308000 - Khanh Manh 58 9.2 23 21:23 02/09/2021
00:42:46
1715
7 foto 232700 - linhtp2005 58 9.2 23 20:59 18/06/2019
00:43:49
1243
8 foto 290395 - Hoàng Linh 55 8.8 22 22:01 01/03/2021
00:22:27
1472
9 foto 306645 - Minh Tran 55 8.8 22 17:09 21/07/2021
00:22:38
1868
10 foto 227232 - wonderwoman05 55 8.8 22 21:13 15/06/2019
00:45:00
4386