Thông tin đề

Thi Online: H09.01.04. Một số axit quan trọng
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
14/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 57 9.67 29 17:19 11/12/2019
00:09:55
16287
2 foto 285090 - tranminhtu2006 54 9.33 28 10:21 02/08/2020
00:34:57
1167
3 foto 227232 - wonderwoman05 49 8.67 26 16:30 18/06/2019
00:45:00
4386
4 foto 306645 - Minh Tran 45 8.33 25 21:03 07/08/2021
00:42:09
1868
5 foto 307772 - nguyensihung 47 8 24 20:48 14/09/2021
00:45:00
3055
6 foto 249499 - Tramanh1206 42 8 24 01:26 19/11/2019
00:35:27
3268
7 foto 305708 - Nguyenduythien 42 8 24 12:51 19/07/2021
00:42:42
2752
8 foto 311023 - nhuquyen2007 39 7.67 23 19:58 29/11/2021
00:34:41
2529
9 foto 288828 - nnv2006 36 6.33 19 22:24 15/08/2020
00:02:09
2456
10 foto 308000 - Khanh Manh 30 6 18 13:21 13/11/2021
00:29:55
1715