Thông tin đề

Thi Online: H09.01.04. Một số axit quan trọng
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
14/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 57 9.67 29 17:19 11/12/2019
00:09:55
16196
2 foto 285090 - tranminhtu2006 54 9.33 28 10:21 02/08/2020
00:34:57
1162
3 foto 227232 - wonderwoman05 49 8.67 26 16:30 18/06/2019
00:45:00
3877
4 foto 249499 - Tramanh1206 42 8 24 01:26 19/11/2019
00:35:27
3268
5 foto 288828 - nnv2006 36 6.33 19 22:24 15/08/2020
00:02:09
2456
6 foto 239579 - NT Lee Na 24 6 18 09:34 11/07/2019
00:25:51
1111
7 foto 290395 - Hoàng Linh 10 3.33 10 22:01 14/09/2020
00:35:54
1087
8 foto 245036 - Hehe07797 18 3 9 11:17 24/08/2019
00:08:39
1018
9 foto 239308 - thanhdat2512 -6 2.67 8 09:21 05/08/2019
00:09:52
1297
10 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:10 18/03/2020
00:00:02
1088