Thông tin đề

Thi Online: H09.01.05. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
15/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 87 9.67 29 17:30 11/12/2019
00:08:17
16287
2 foto 290395 - Hoàng Linh 83 9.33 28 22:34 01/03/2021
00:21:11
1472
3 foto 305708 - Nguyenduythien 83 9.33 28 11:18 21/07/2021
00:36:39
2752
4 foto 249499 - Tramanh1206 66 8 24 20:50 19/11/2019
00:36:40
3268
5 foto 311023 - nhuquyen2007 63 7.67 23 09:08 05/12/2021
00:31:25
2529
6 foto 232700 - linhtp2005 63 7.67 23 10:40 25/06/2019
00:37:25
1243
7 foto 317806 - ha nguyênthi 57 7.33 22 19:06 27/07/2022
00:38:23
2366
8 foto 227232 - wonderwoman05 56 7.33 22 11:29 19/06/2019
00:45:00
4386
9 foto 307055 - xtruong 56 7 21 22:15 12/08/2021
00:35:46
2064
10 foto 307772 - nguyensihung 51 6.33 19 20:46 16/09/2021
00:45:00
3055