Thông tin đề

Thi Online: H09.01.05. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
15/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 87 9.67 29 17:30 11/12/2019
00:08:17
16196
2 foto 249499 - Tramanh1206 66 8 24 20:50 19/11/2019
00:36:40
3268
3 foto 232700 - linhtp2005 63 7.67 23 10:40 25/06/2019
00:37:25
1243
4 foto 227232 - wonderwoman05 56 7.33 22 11:29 19/06/2019
00:45:00
3877
5 foto 288828 - nnv2006 46 6 18 23:12 15/08/2020
00:06:15
2456
6 foto 239579 - NT Lee Na 26 5 15 11:10 11/07/2019
00:45:00
1111
7 foto 285940 - Joenjungkook 2 1.33 4 23:02 23/07/2020
00:01:20
1002
8 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:11 18/03/2020
00:00:03
1088