Thông tin đề

Thi Online: H09.01.07. Tính chất hoá học của bazơ
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
18/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 75 9.33 28 16:18 22/06/2019
00:45:00
3877
2 foto 288828 - nnv2006 68 8.67 26 19:49 19/08/2020
00:13:59
2456
3 foto 232700 - linhtp2005 68 8.67 26 21:21 25/06/2019
00:24:09
1243
4 foto 249499 - Tramanh1206 67 8.67 26 16:19 20/11/2019
00:43:42
3268
5 foto 250224 - thanhthao2907 36 5.33 16 19:15 14/10/2019
00:07:03
1036
6 foto 239579 - NT Lee Na 4 0.67 2 08:51 12/07/2019
00:45:00
1111
7 foto 276542 - Pham Minh 0 0 0
-1588221523
1064
8 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:11 18/03/2020
00:00:03
1088