Thông tin đề

Thi Online: H09.01.08. Một số bazơ quan trọng
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
21/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288828 - nnv2006 70 8.33 25 20:29 21/08/2020
00:04:36
2456
2 foto 227232 - wonderwoman05 57 7.33 22 00:37 26/06/2019
00:45:00
3725
3 foto 249499 - Tramanh1206 37 4.67 14 21:36 22/11/2019
00:45:00
3268
4 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:11 18/03/2020
00:00:02
1088