Thông tin đề

Thi Online: H09.01.08. Một số bazơ quan trọng
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
21/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288828 - nnv2006 70 8.33 25 20:29 21/08/2020
00:04:36
2456
2 foto 308000 - Khanh Manh 69 8 24 15:23 09/10/2021
00:45:00
1715
3 foto 307772 - nguyensihung 65 7.67 23 20:27 21/09/2021
00:29:02
3055
4 foto 311023 - nhuquyen2007 61 7.67 23 19:02 05/12/2021
00:22:55
2529
5 foto 305708 - Nguyenduythien 61 7.67 23 14:11 23/07/2021
00:40:50
2752
6 foto 306645 - Minh Tran 58 7.33 22 22:13 11/08/2021
00:40:17
1868
7 foto 227232 - wonderwoman05 57 7.33 22 00:37 26/06/2019
00:45:00
4386
8 foto 317806 - ha nguyênthi 53 7 21 18:21 31/07/2022
00:38:39
2366
9 foto 307055 - xtruong 47 6.33 19 21:52 24/09/2021
00:39:10
2064
10 foto 249499 - Tramanh1206 37 4.67 14 21:36 22/11/2019
00:45:00
3268