Thông tin đề

Thi Online: H09.01.09. Tính chất hoá học của muối
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
23/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305708 - Nguyenduythien 77 9.33 28 17:57 26/07/2021
00:03:33
2752
2 foto 317806 - ha nguyênthi 73 9 27 00:12 30/07/2022
00:44:09
2366
3 foto 227232 - wonderwoman05 70 8.67 26 22:18 03/07/2019
00:45:00
4386
4 foto 306645 - Minh Tran 68 8.67 26 20:37 15/08/2021
00:40:31
1868
5 foto 288828 - nnv2006 65 8.33 25 21:08 23/08/2020
00:25:18
2456
6 foto 307896 - Nguyễn Hữu Nguyên Bách 64 8 24 11:43 30/09/2021
00:42:25
1159
7 foto 307772 - nguyensihung 64 8 24 20:33 23/09/2021
00:45:00
3055
8 foto 249499 - Tramanh1206 61 8 24 01:33 24/11/2019
00:45:00
3268
9 foto 308000 - Khanh Manh 65 7.67 23 14:03 16/10/2021
00:28:59
1715
10 foto 307055 - xtruong 59 7.67 23 10:07 10/10/2021
00:35:39
2064