Thông tin đề

Thi Online: H09.01.09. Tính chất hoá học của muối
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
23/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 70 8.67 26 22:18 03/07/2019
00:45:00
3877
2 foto 288828 - nnv2006 65 8.33 25 21:08 23/08/2020
00:25:18
2456
3 foto 249499 - Tramanh1206 61 8 24 01:33 24/11/2019
00:45:00
3268
4 foto 285090 - tranminhtu2006 0 0 0
-1599309108
1162
5 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:11 18/03/2020
00:00:04
1088