Thông tin đề

Thi Online: H09.01.10. Một số muối quan trọng
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
25/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239308 - thanhdat2512 51 9 18 21:11 24/08/2019
00:10:26
1297
2 foto 227232 - wonderwoman05 51 9 18 19:27 11/07/2019
00:44:04
3725
3 foto 288828 - nnv2006 40 7 14 20:27 25/08/2020
00:18:18
2456
4 foto 271396 - nguyễn hồ phương 0 0 0
-1585180493
1101
5 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:11 18/03/2020
00:00:02
1088
6 foto 249499 - Tramanh1206 0 0 0 01:13 25/11/2019
00:45:00
3268