Thông tin đề

Thi Online: H09.01.10. Một số muối quan trọng
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
22/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198630 - chipchip2005 55 9.5 19 05:26 10/03/2019 2228
2 foto 227232 - wonderwoman05 51 9 18 07:27 11/07/2019 2057
3 foto 239308 - thanhdat2512 51 9 18 09:11 24/08/2019 1254
4 foto 213069 - hunghangthaianh 36 7 14 01:18 10/03/2019 1968