Thông tin đề

Thi Online: H09.01.10. Một số muối quan trọng
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
25/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305708 - Nguyenduythien 51 9 18 10:44 28/07/2021
00:01:21
2752
2 foto 239308 - thanhdat2512 51 9 18 21:11 24/08/2019
00:10:26
1297
3 foto 290395 - Hoàng Linh 51 9 18 21:36 06/03/2021
00:20:58
1472
4 foto 306645 - Minh Tran 51 9 18 22:23 16/08/2021
00:29:43
1868
5 foto 227232 - wonderwoman05 51 9 18 19:27 11/07/2019
00:44:04
4386
6 foto 311023 - nhuquyen2007 47 8.5 17 21:32 08/12/2021
00:22:16
2529
7 foto 307896 - Nguyễn Hữu Nguyên Bách 43 8 16 21:49 27/09/2021
00:28:42
1159
8 foto 288828 - nnv2006 40 7 14 20:27 25/08/2020
00:18:18
2456
9 foto 307055 - xtruong 37 7 14 20:14 19/10/2021
00:18:52
2064
10 foto 271396 - nguyễn hồ phương 0 0 0
-1585180493
1101