Thông tin đề

Thi Online: H09.01.11. Phân bón hoá học
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
27/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 90 10 30 11:58 14/07/2019
00:33:59
4386
2 foto 306645 - Minh Tran 86 9.67 29 22:17 18/08/2021
00:21:30
1868
3 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 82 9.33 28 21:32 22/06/2019
00:14:40
3327
4 foto 311023 - nhuquyen2007 78 9 27 08:58 10/12/2021
00:22:44
2529
5 foto 307772 - nguyensihung 78 9 27 19:34 26/10/2021
00:33:10
3055
6 foto 317806 - ha nguyênthi 74 8.67 26 17:11 03/08/2022
00:16:31
2366
7 foto 288828 - nnv2006 36 5.33 16 14:46 27/08/2020
00:27:00
2456
8 foto 305708 - Nguyenduythien 22 4.33 13 13:16 29/07/2021
00:01:09
2752
9 foto 249499 - Tramanh1206 25 3 9 15:04 26/11/2019
00:40:00
3268
10 foto 307055 - xtruong 21 2.33 7 20:13 03/11/2021
00:40:00
2064