Thông tin đề

Thi Online: H09.01.11. Phân bón hoá học
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
27/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 90 10 30 11:58 14/07/2019
00:33:59
3725
2 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 82 9.33 28 21:32 22/06/2019
00:14:40
2971
3 foto 288828 - nnv2006 36 5.33 16 14:46 27/08/2020
00:27:00
2456
4 foto 249499 - Tramanh1206 25 3 9 15:04 26/11/2019
00:40:00
3268
5 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:12 18/03/2020
00:00:03
1088