Thông tin đề

Thi Online: H09.01.12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
29/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 56 9.33 28 22:19 22/06/2019
00:27:19
2971
2 foto 249499 - Tramanh1206 53 9 27 15:48 26/11/2019
00:44:01
3268
3 foto 227232 - wonderwoman05 42 7.67 23 19:00 15/07/2019
00:45:00
3725
4 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 21:40 23/08/2019
00:45:00
1088