Thông tin đề

Thi Online: H09.01.13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
31/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 87 10 30 22:31 24/06/2019
00:44:31
3327
2 foto 306645 - Minh Tran 79 9.33 28 22:22 22/08/2021
00:43:19
1868
3 foto 249499 - Tramanh1206 79 9.33 28 22:13 26/11/2019
00:44:44
3268
4 foto 227232 - wonderwoman05 76 9 27 00:51 19/07/2019
00:45:00
4386
5 foto 311023 - nhuquyen2007 75 9 27 20:34 17/11/2021
00:36:49
2529
6 foto 305708 - Nguyenduythien 72 8.67 26 10:12 30/07/2021
00:42:46
2752
7 foto 317806 - ha nguyênthi 72 8.67 26 15:48 06/08/2022
00:42:57
2366
8 foto 308000 - Khanh Manh 65 8 24 16:50 13/11/2021
00:44:53
1715
9 foto 307055 - xtruong 0 0 0
-1636897995
2064
10 foto 307772 - nguyensihung 0 0 0
-1636114094
3055