Thông tin đề

Thi Online: H09.01.13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
31/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 87 10 30 22:31 24/06/2019
00:44:31
2971
2 foto 249499 - Tramanh1206 79 9.33 28 22:13 26/11/2019
00:44:44
3268
3 foto 227232 - wonderwoman05 76 9 27 00:51 19/07/2019
00:45:00
3877
4 foto 239308 - thanhdat2512 0 0 0
-1566655093
1297
5 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 09:44 19/07/2019
00:00:03
1000
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:12 18/03/2020
00:00:03
1088