Thông tin đề

Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
06/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 40 10 10 04:59 13/11/2018 9890
2 foto 118359 - YDS 40 10 10 05:18 19/11/2018 16118
3 foto 164055 - tranlamvien2009 40 10 10 11:03 30/11/2018 2247
4 foto 135201 - Trần Hoàng Huyền 40 10 10 11:30 23/12/2018 1482
5 foto 159214 - duc thinh le 40 10 10 09:37 30/12/2018 3308
6 foto 45613 - Đinh Duy Khương 36 9 9 09:46 06/01/2019 3015
7 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 35 9 9 11:05 07/11/2018 2641
8 foto 173054 - VNGer 35 9 9 01:17 19/01/2019 1236
9 foto 184509 - dunghung 32 8 8 09:31 12/11/2018 1232
10 foto 10397 - Tấn Thành 30 8 8 04:25 15/11/2018 7951