Thông tin đề

Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
06/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 40 10 10 04:59 13/11/2018 10275
2 foto 118359 - YDS 40 10 10 05:18 19/11/2018 16265
3 foto 164055 - tranlamvien2009 40 10 10 11:03 30/11/2018 2344
4 foto 135201 - Huyền 40 10 10 11:30 23/12/2018 1940
5 foto 159214 - duc thinh le 40 10 10 09:37 30/12/2018 4218
6 foto 199785 - Haothu 40 10 10 08:13 31/01/2019 1120
7 foto 114469 - maidodaihoc2019 40 10 10 11:57 03/02/2019 1280
8 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 40 10 10 04:28 04/03/2019 2515
9 foto 42169 - Kings2001 40 10 10 08:30 06/03/2019 9604
10 foto 175313 - Cuckeu 40 10 10 09:02 15/03/2019 1798