Thông tin đề

Đề thi: Lực hướng tâm
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:00 pm
13/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192729 - maisyhiep123 37 10 10 10:51 14/12/2018 3250
2 foto 184511 - Nguyễn Bá Khánh Duy 37 10 10 02:21 22/03/2019 2803
3 foto 76542 - Hồ Văn Hào 33 9 9 02:35 06/12/2018 1452
4 foto 182614 - Gia Hân Bùi Nguyễn 32 9 9 07:17 30/12/2018 3199
5 foto 234542 - Thắng 32 9 9 07:49 30/10/2019 26437
6 foto 249268 - Đỗ Trung Quân 24 7 7 02:46 11/12/2019 1199
7 foto 173040 - phamminhngoc 18 6 6 02:39 09/01/2019 4199
8 foto 173287 - Vũ Thị Minh Hằng 17 5 5 08:10 19/11/2018 2210
9 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 9 4 4 09:18 19/03/2019 7772
10 foto 197123 - nguyenvy2003 8 4 4 04:45 11/12/2018 1158