Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
13/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 39 10 10 11:24 20/01/2019 9890
2 foto 179822 - lamsnh 21 5 5 09:20 02/01/2019 1779
3 foto 159214 - duc thinh le 12 4 4 11:01 31/12/2018 3308
4 foto 45613 - Đinh Duy Khương 12 3 3 07:11 08/01/2019 3015
5 foto 25404 - Quyết Tâm Đỗ Y 8 2 2 05:34 25/12/2018 3280
6 foto 183333 - nhatquang123 1 2 2 09:06 29/11/2018 1230
7 foto 184509 - dunghung 4 1 1 08:18 13/11/2018 1232
8 foto 160389 - Bảo Nguyễn 4 1 1 01:47 02/12/2018 8201
9 foto 165212 - einsteinqh1 0 0 0 03:04 13/11/2018 2084
10 foto 179621 - vythingocdieu 0 0 0 01:10 14/11/2018 1869