Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
13/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 39 10 10 11:24 20/01/2019 10275
2 foto 42169 - Kings2001 39 10 10 09:57 22/03/2019 9604
3 foto 96229 - Công Thành Ngô 39 10 10 07:46 04/05/2019 11856
4 foto 199785 - Haothu 36 9 9 07:48 12/02/2019 1120
5 foto 164237 - Bùi Thanh Huyền 34 9 9 08:29 30/04/2019 1282
6 foto 131697 - thaydatcasio1325 31 8 8 02:56 11/05/2019 2572
7 foto 68664 - thang2001 28 7 7 02:07 02/05/2019 1719
8 foto 207830 - Motivation 26 7 7 06:34 01/05/2019 2712
9 foto 179822 - lamsnh 21 5 5 09:20 02/01/2019 2858
10 foto 159214 - duc thinh le 12 4 4 11:01 31/12/2018 4218