Thông tin đề

Thi online: Bài 4.01. Các kiến thức cơ sở của Hóa học hữu cơ
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190822 - LanhLoanTrang 47 9.6 24 10:19 28/05/2019 8921
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 41 8.8 22 08:15 27/03/2019 5853
3 foto 202656 - Việt Mạnh 41 8.8 22 09:21 24/04/2019 1337
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 38 8.4 21 11:33 09/03/2019 3813
5 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 35 8 20 05:18 18/12/2018 6314
6 foto 185657 - Itachi Uchiha 32 7.6 19 10:56 23/02/2019 6018
7 foto 208829 - daudau884 29 7.2 18 10:38 09/05/2019 4696
8 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 20 6 15 04:10 19/11/2018 5885
9 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 14 5.2 13 12:14 20/02/2019 1947
10 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:15 24/11/2018 1003