Thông tin đề

Thi online: Bài 4.01. Các kiến thức cơ sở của Hóa học hữu cơ
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246119 - hoangnhattan 47 9.6 24 19:05 01/10/2019
00:17:09
5712
2 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc -1 3.2 8 15:51 17/04/2020
00:00:38
8627
3 foto 246752 - Lan Trinh 0 0 0
-1581168191
2632
4 foto 17846 - Minh Lộc 0 0 0
-1569917571
3014