Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.02. Các phương pháp lập CTPT của hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 65 9 18 05:12 28/03/2019 5853
2 foto 208829 - daudau884 4 0.5 1 08:37 16/05/2019 4696
3 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 5885
4 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:18 24/11/2018 1003
5 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 0 0 0 10:39 20/02/2019 1947
6 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 04:50 12/03/2019 2359