Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.03. Vấn đề: ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190822 - LanhLoanTrang 115 9 45 03:19 28/05/2019 8921
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 105 8.4 42 09:46 29/03/2019 5853
3 foto 208829 - daudau884 87 7.4 37 09:53 16/05/2019 4696
4 foto 183944 - Minh Mẫn 19 1.4 7 03:45 16/05/2019 4363
5 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 8 1.4 7 04:20 03/03/2019 1947
6 foto 202656 - Việt Mạnh 0 0 0 1337
7 foto 191206 - Toiyeudhyhn 0 0 0 2046
8 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 5885
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:56 25/12/2018 1003
10 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 03:41 13/03/2019 2359