Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.03. Vấn đề: ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246752 - Lan Trinh 42 4.2 21 11:21 09/02/2020
00:22:38
2501