Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.03. Vấn đề: ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190822 - LanhLoanTrang 33 7 21 04:11 28/05/2019 8921
2 foto 183944 - Minh Mẫn 16 4 12 04:09 16/05/2019 4363
3 foto 191206 - Toiyeudhyhn 0 0 0 2046
4 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:57 25/12/2018 1003
5 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 0 0 0 11:13 20/02/2019 1947
6 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 04:41 13/03/2019 2359
7 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 10:34 27/03/2019 1325
8 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 0 0 0 10:52 27/03/2019 2487
9 foto 213174 - conankun999 0 0 0 10:35 12/05/2019 1163