Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.04. Ôn tập ANKAN
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 93 9 36 11:08 29/03/2019 5853
2 foto 190822 - LanhLoanTrang 84 8.5 34 09:28 29/05/2019 8921
3 foto 17846 - Minh Lộc 78 8 32 03:12 01/10/2019 2384
4 foto 185657 - An Khang Hoàng 68 7.25 29 09:22 08/03/2019 6018
5 foto 75059 - Ngọc Thảo 37 5.25 21 08:55 11/03/2019 3813
6 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 13 3.25 13 10:16 21/02/2019 1947
7 foto 825 - Huỳnh Đức Vĩnh Thịnh 0 0 0 1616
8 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 5885
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:58 25/12/2018 1003
10 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 09:16 14/03/2019 2359