Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 80 7.75 31 09:42 30/03/2019 5853
2 foto 190822 - LanhLoanTrang 60 6.5 26 04:23 29/05/2019 8921
3 foto 185657 - An Khang Hoàng 24 4.25 17 03:22 12/03/2019 6018
4 foto 17846 - Minh Lộc 33 4 16 09:10 02/10/2019 2144
5 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 4 0.5 2 10:27 21/02/2019 1947
6 foto 191206 - Toiyeudhyhn 3 0.25 1 01:31 21/05/2019 2046
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:01 25/12/2018 1003
8 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 10:30 18/03/2019 2359
9 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 0 0 0 04:17 28/03/2019 2487
10 foto 213174 - conankun999 0 0 0 11:32 12/05/2019 1163