Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 120 9.33 42 16:55 13/04/2020
00:24:46
7435
2 foto 17846 - Bee Bot 71 6.22 28 11:49 04/10/2019
00:20:59
3014
3 foto 299880 - Nguyenhuy77 66 5.56 25 16:36 09/05/2022
00:50:00
2350
4 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:11 13/08/2020
00:00:03
11262
5 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 06:19 04/07/2021
00:00:03
1000