Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 107 8.67 39 10:46 30/03/2019 5853
2 foto 17846 - Minh Lộc 71 6.22 28 11:49 04/10/2019 2144
3 foto 185657 - An Khang Hoàng 54 5.33 24 10:08 12/03/2019 6018
4 foto 191206 - Toiyeudhyhn 2 0.22 1 01:17 21/05/2019 2046
5 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 5885
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:02 25/12/2018 1003
7 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 0 0 0 09:26 24/02/2019 1947
8 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 03:57 19/03/2019 2359
9 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 09:36 30/03/2019 1325
10 foto 213174 - conankun999 0 0 0 11:53 12/05/2019 1163