Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ankan (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 45 5.67 17 09:07 02/06/2019 8030
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:11 25/12/2018 1003
3 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 0 0 0 05:06 24/02/2019 4265
4 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 10:20 11/04/2019 1325
5 foto 213174 - conankun999 0 0 0 02:59 13/05/2019 1163
6 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh -1 0 0 10:44 13/03/2019 1947