Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ankan (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 72 8 20 22:51 02/06/2019
00:50:00
8030
2 foto 256304 - kimanh24022001 34 4 10 12:12 03/04/2020
00:50:00
3857
3 foto 246752 - Lan Trinh 0 0 0
-1581240989
2694
4 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 07:41 04/07/2021
00:00:03
1000
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:12 13/08/2020
00:00:04
11262