Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.08. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của hiđrocacbon
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191206 - Toiyeudhyhn 3 0.4 1 07:47 16/02/2019 2046
2 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 1325
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:14 25/12/2018 1003
4 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 0 0 0 06:41 28/02/2019 4265
5 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 0 0 0 10:36 13/03/2019 1947
6 foto 213174 - conankun999 0 0 0 11:15 14/05/2019 1163