Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 91 10 30 15:50 23/04/2020
00:02:58
7435
2 foto 246752 - Lan Trinh 14 2.67 8 17:18 03/03/2020
00:48:28
2694
3 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:12 13/08/2020
00:00:03
11262
4 foto 19964 - mmeocon01 0 0 0 11:18 13/06/2019
00:00:14
16675
5 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 08:04 04/04/2020
00:01:18
3857