Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:19 25/12/2018 1003
2 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 09:06 05/05/2019 1325
3 foto 213174 - conankun999 0 0 0 01:25 15/05/2019 1163