Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.14. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Đề 02)
Lớp

13

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:14 13/08/2020
00:00:03
11262